Acasa > Despre RODA

Despre RODA

Despre RODA

Arhiva Română de Date Sociale a fost înființată în anul 2001, ca dezvoltare la nivel național al departamentului de baze de date a Institutului de Cercetare a Calității Vietii, în colaborare cu Universitatea din București, catedra de Sociologie.

Arhiva a fost creată pentru a sprijini și impulsiona cercetarea cantitativa bazată pe analiză secundară și analiza comparativă. Întreține o colectie de baze de date electronice și documentatiile aferente, coordoneaza achiziția de noi date din surse variate și pune la dispoziție accesul nemijlocit la datele publice.

Initiațiva construirii arhivei a început în 1996, cu un grant CNCSIS, inițiatori prof. Cătălin Zamfir și conf. Poliana Ștefanescu. Proiectul a continuat cu un grant de inițiere al Băncii Mondiale, director de grant prof. Ioan Mărginean, și cu un grant CNCSIS coordonat de lector Lucian Pop. Din anul 2002 directorul proiectului este Adrian Dușa, continuându-l cu o finanțare INFOSOC.
În anul 2012, proiectul a beneficiat de o finanțare ANCS pe linia Planului Sectorial, în urma căreia a fost realizat actualul sistem IT al RODA. Mulțumim colegilor din Institut care, de-a lungul anilor, au contribuit la pregătirea arhivei și a seturilor de date: Manuela Stănculescu, Iuliana Precupețu, Narcisa Țambrea, Ana Maria Preoteasa, Mălina Voicu, Bogdan Voicu, Cristina Băjenaru, Dana Nițulescu, Mariana Dan.

RODA aduce un plus de valoare fiecărui set de date prin curățare, documentare și păstrarea pentru siguranță, ferindu-le de riscul pierderii sau deteriorării.

Arhiva menține un contact strâns cu cercetătorii și furnizorii de date, pentru a fi la curent cu apariția noilor seturi de date, tehnici de management al informațiilor și tehnologii computaționale.

Datele din colecția RODA se bazează în cea mai mare parte pe bazele de date ale ICCV, însă există și date provenite de la alte instituții de cercetare și avem în vedere colectarea a cât mai multe seturi de date de la toate instituțiile cu profil de cercetare din România.

Arhiva acordă asistență în localizarea variabilelor, seturilor de date și documentațiilor, în funcție de nevoile particulare ale cercetătorilor, studenților și profesorilor. Utilizatorii pot consulta personalul Arhivei în identificarea intereselor de cercetare și în selectarea datelor potrivite pentru proiecte de cercetare specifice.